جاکفشی زیر تختی محصولی قدیمی نظم دهنده کفش زیر تخت کیفی

59,000 تومان

جاکفشی زیر تخت دارای قابلیت نگهداری 6 عدد کفش را دارد که میشود گفت هر محفظه یک جفت در نظم دهنده کفش زیر تخت جای میگیرد جاکفشی زیر تخت مناسب روی دیوار داخل کمد و هر جایی که قابلیت قرار گرفتن دارد مناسب است خرید جاکفشی زیر تختی پارچه ای برای زیر تخت مناسب دمپایی کتونی نیم بوت میباشد البته ممکن است برخی از کفشهای بزرگ داخل محافظ جای نشود که باید به این نکته توجه نمایید چون برخی از کفشها اندازه های غیر معمولی دارند که این نکته باید توجه شود این جاکفشی برزنتی مخصوص مسافرت و سفر هم میباشد و به سادگی پشت صندوق خودرو قرار میگیرد.

خرید جاکفشی زیر تختی محصولی قدیمی نظم دهنده کفش زیر تخت
جاکفشی زیر تختی محصولی قدیمی نظم دهنده کفش زیر تخت کیفی

59,000 تومان