Warning!

مشتریان گرامی سایت وزین لینک سرا شما در صورتی که بعد ثبت سفارش به هر علت کد پیگیری سفارش خود را در اختیار ندارید می توانید برای پیگیری سفارش خود، ابتدا نام و نام خانوادگی به همراه محصول سفارش داده شده را  با ورود به قسمت پیگیری وضعیت سفارش که در پایین قرار داده شده  است را وارد نمایید .سپس بعد ثبت مشخصات خود اگر پشتیبان آنلاین بود همان لحظه پاسخ شما را خواهد داد اما اگر افلاین بود باز هم نگران نباشید شما نام و نام خانوادگی و محصول سفارش داده شده خود را در چت وارد نمایید و بعد چند ساعت دیگر وارد سایت و همین قسمت شوید تا پاسخ سوال خود را مشاهده نمایید.

 

توضیحات

لطفاً جهت مشاهده آخرین وضعیت سفارش، نام و نام خانوادگی به همراه محصول سفارش داده شده خود را وارد چت سمت سبز رنگ شوید و منتظر پاسخ گویی اپراتور ما در چند ساعت اینده باشید:

 

Codes

نمایی از چت لینک سرا