ظرف غذایی که غذا را گرم نگه دارد

140,000 تومان

ظرف غذایی که غذا را گرم نگه دارد انواع مختلفی دارد این محصول  مخصوص جهت نگهداری انواع وعده غذایی در محل کار، مدرسه،  و مسافرت است  که می توان آنها را به اسانی در کیف حمل بفرمایید  این ظرف نگهدارنده غذای گرم به طور معمول درب دار هستند تا مواد غذایی خاصیت و طعم خود را از دست ندهند و باعث بو گرفتن یخچال، کیف و یا ساک دستی نشوند اگر شخص شاغل میباشد که امکان رفتن به خانه  را ندارید  از این ظروف می توانید برای بردن غذای استفاده نمایید  چون به خوبی می تواند مواد غذایی را در خود نگهداری کند.

ظرف غذایی که غذا را گرم نگه دارد 
ظرف غذایی که غذا را گرم نگه دارد

140,000 تومان

شناسه محصول: شناسه دسته: